APOTEKARSKI LED KRST

Predstavljaju snažan i moderan vid reklamiranja apotekarskih ustanova. Konstrukcija je od aluminijum-skog profila, a lica od pleksiglasa. Mogu se osvetliti fluo cevima iznutra, a spolja LED diodama. Kod standardnih apotekarskih krsteva LED diode su raspoređene po obimu svetlećeg krsta, u jednom, dva ili više redova dioda. LED diode se mogu programirati da se pale gase, da "trče" oko ivice reklame, a po zahtevu kupca mogu se izvesti i drugi efekti.

LED diode svojim dinamikom privlače pažnju sa velikog rastojanja. Takođe mogu sadržati led displej sa prikazom vremena, datuma, temperature i animacijom po želji.

Pleksiglas se moze prelepiti PVC kater folijom, sa natpisom po želji kupca. Mogu biti jednostrani ili dvostrani. Standardne dimenzije apotekarskih svet-lećih krsteva su 700 x 700mm, a mogu se izraditi i u drugim dimenzijama. Nosač za svetleći apotekarski krst je od crnog metala, maksimalnog rastojanja od zida do reklame 70cm.