3D REKLAME

Samostojeća slova tzv. 3D slova izrađuju se u kombinaciji različitih materijala (aluminijum, PVC, pleksiglas, drvo, inox...) po želji kupca. Unutar slova se može postaviti LED rasveta kojom se slovo osvjetljava direktno, indirektno ili bočno.